mandag 23. november 2009

Okke, Nutte og Pillerill


- er tre små figurar som lever i den svenske skogsverda ( eller norske , eller kor som helst ? ). Eikenøttgutane Okke og Pillerill er full av spilloppar, og ein dag vert dei send ut av frustrerte vaskedamer for å levere attende alle dei nyvaska skjegga til nissene og dei fæle trolla. Og borte vert dei. Dagen går.
Fru Eikenøtt er bekymra og Kurre Ekorn melder seg til søketeneste. Vesle Nutte Hassel heng seg på i halen til Kurre og avstad går det i hopp og sprett. Undervegs spør dei alle dei møter etter dei to bortkomne, men korkje fru Skjære eller mange andre er særleg til hjelp. Nutte og Kurre skil lag. Nutte får hjelp av ei firfisle etter at det skumle Morkeltrollet har trua med å rise dei to som har tulla vekk skjegget hans!! Nutte spør fortvila to nissar etter vegen heim, men brått riv dei av seg skjegget og der står Okke og Pillerill. Og det vert nye eventyr på dei tre små før Kurre Ekorn plukkar dei opp, og skjenner på dei og riser dei heile vegen heim. Og så vert det gledesfest i skogen !
Boka går på rim og er på bokmål. Gode og koselege, teikingar ( akvarell ) både i fargar og svart/kvitt illusterer teksten. Frå ca 4 år og oppover i skulealder ,- og gjerne før eller etter skogsturen.

tirsdag 20. oktober 2009

Pinne-bøkene av Lena AndersonLena Anderson har skrevet 3 vakre bøker om Pinne. Pinne er eit omsorgsfullt og veldig sosialt piggsvin som har mange venner.
Den første boka om Pinne heiter Pinne får besøk. Den handlar om Pinne, som er heilt åleine og ventar på besøk. Boka er forma som ei teljebok, og me tel kvar venn som kjem innom henne. Vennene vert trakterte etter beste evne, og det vert eit hyggeleg selskap.

Den andre boka heiter Pinne har ein løyndom. I denne boka er Pinne svært løyndomsfull. Ho har det travelt med husrydding og klesvask, og har ikkje tid til å få vennene på besøk. Venene undrar seg, og det gjer me og. Men løyndomar er til for å bli avslørte, og ein dag kjem Pinne ut med ein liten baby. Ho har halde svangerskapet hemmeleg, og hatt det travelt med å gjere huset klart til den nye verdsborgaren, og når han endeleg er komen får venene igjen komme på besøk.
Den tredje og siste boka om Pinne er Pinne, grisen og vesle vennen. I denne boka har tilveret med ein baby normalisert seg, og Pinne og babyen har det roleg og godt. Plutseleg høyrer Pinne knirking frå porten og vert glad med tanken på å få besøk. Men den besøkjande har gått vidare, og pinne står igjen og ropar og lurer på kven det er. Seinare sit ho og vesle Grisen og babyen og et suppe, då det bankar på døra. På trappa står ein liten grisunge og har gått seg bort. Som alle andre gjester vert ho invitert inn til suppe og ei god seng, med løfte om å finne mora dagen etterpå. Dagen etter tar grisen ho med til byen, og der finn ho heldigvis mora si. Mora er like glad, for ho har leita både natt og dag . I premie for å ha funne den vesle grisungen får dei 100 bollar, og sjølvsagt vert det fest!

Alle bøkene om Pinne er utgjeven på nynorsk og skrevet på rim. Dei er fine å lese høgt, og bileta er gode å sjå på.

Alle døde små dyr av Ulf Nilsson


Dette er forteljinga om Ester, Putte og ”eg” som startar gravferdsbyrå. Sidan dei ikkje veit om nokon som er døde, må dei leite etter dei. Fuglar, dyr og insekt får alle flotte gravferder der barna les opp eigenkomponerte dikt og pyntar med kors og blomar. Putte er så liten at han ikkje heilt skjønar dette med døden, så undervegs fortel Ester og ”eg” om det å dø. Boka tek opp eit vanskeleg tema på ein litt humoristisk og ufarleg måte. Samstundes gjev den oss anledning til å snakke med barna om døden. Passar for born frå 3-4 år.

Reidar og den store magen av Selma Lønning Aarø


Reidar skal bli storebror, men han skjønar ikkje heilt vitsen. Mora fortel at ho har svelgt eit frø som begynte å vekse i magen, og Reidar et eit graskarfrø for å kjenne korleis det smakar. Om natta drøymer han at frøet tek til å vekse i magen hans. Det veks kjempefort, og snart har han like stor mage som mora. Mora tek han med til ultralyd, og der vert det stor oppstandelse når det viser seg at han har eit graskar i magen. Media vert tipsa, og Reidar vert superkjendis med paparazziar rundt seg heile tida. Når eit tv-show i USA ringer og ønskjer å operere ut graskaret på direkten av verdas nest beste lege, seier Reidar ja. Men det går ikkje heilt som planlagt…
Historia er spennande, og kan passe for barn frå ca 4 år og oppover.

fredag 9. oktober 2009

Mina og Kåre


Mina og Kåre er to bjørnar som deler hus og har det fint med det.
Men ein dag slepp Kåre ei bombe på Mina: Han skal ut og reise og oppleve den spennande verda der ute. Med ei oppfordring til Mina at ho må hugse å vatne blomane , så dreg han! Mina får ikkje vere med. Ho blir både sint og lei seg, kryp under bordet og kjenner seg redd og utrygg. Ein dag kjem det eit brev med bilete frå Kåre som er i Vietnam og et froskar. Dette hjelp på humøret til Mina og ho tek til å bake og rydde og vente på Kåre. Langt om lenge, kjem Kåre heim att. Han har mange gåver med seg og fortel ivrig om reisa si. Brått eksploderer Mina og brøler : ”Hvordan kunne du reise frå meg ” og det går opp for Kåre kor lei seg ho må ha vore. Dei får snakka litt om det og etter ei lang stund er alt bra att…
Men ein aprilmorgon seier Mina: ”Jeg skal ut å reise jeg!”
Lita bok om kjensler : å bli forlatt og kjenne seg einsam, bli venner att - og gje att med same mynt. Forfattar er Anna Höglund ( sv.) og boka kom ut på Mangschou forlag 2005
Enkle teikningar med få fargar som illustrerer teksten og boka passar for dei frå 3- 4 år og oppover.

To og to


Når alt land forsvinn og det er berre vatn på alle kantar,
går det ein liten pungnesebjørn på eit skip og kjenner seg einsam .
Veldig einsam! For alle dei andre dyra er to. Han går til biblioteket for å finne utLegg til bilde litt mer om pungnesebjørnar :” Ursus Nasale Excentricae ; et sympatisk, men sjeldent dyr”. Han går på dansegolvet for å treffe damer, men å danse med en skilpadde eller eit nasehorn er neimen ikkje så lett. Etter ein del tapre forsøk havnar han ute på ein taukveil på dekk.Og endeleg … skjer det noko. Og han får danse heile natta med nokon som har akkurat same steg og som luktar godt.
Vakker lita bok om å vere einsam og lengte etter ein sjelevenn og finne ein.
Frå 4-5 år og oppover til 100.
Forfattar og illustratør er Lars Elling og kom ut i 1997.


onsdag 7. oktober 2009

Kafé Haletippen


Dette er den første forteljinga om Reven og ”den retthalede grisen”. Boka er skriven av Bjørn F. Rørvik og illustrert av Per Dybvig. Reven samlar på halefjør i eit album, han har berre to og Grisen meiner at det er litt lite. For at Reven skal få fleire fjør i samlinga si lager dei ein kafé og serverer det beste fuglar veit og som betaling må dei ut med ei halefjør. Kafeen går strålande! Grisen er kelner og fyk fram og tilbake med ordrar til Reven og halefjør frå Suppegjøk, Snublefink, Spøkefugl, Russisk skjeggfugl, Pipestilk og Hermegås står fint og strålar i ein kopp på disken. Det er nesten ikkje mat att då ein Slukhals kjem og vil ha noko etande, han er lite nøgd med det som er igjen og spør Grisen kva for rett det er som står på disken. Grisen seier det er Urigiburgskispuk og kan absolutt ikkje etast! Slukhalsen bryr seg ikkje om det og et alle fjøra Reven har fått som betaling! Alt arbeide er til inga nytte! Reven sørgjer, men så finn Grisen ei lang grøn halefjør som Slukhalsen har mista, den tek han med til Reven og Reven er igjen ein lukkeleg og leiken rev.

Dette er ei bok som høver godt til høgtlesing for små og store. Mykje språkleg glede og utforsking.

torsdag 17. september 2009

Det regner bare på Bastian


Bastian er storebror og denne dagen vi møter han er han sint! Illsint! På veslesyster som har øydelagt legoflyet hans, og som hemn syt han for at veslesyster får kjeft av mor for noko ho ikkje har gjort! Veslesyster tek til tårene og Bastian kjenner at han må vekk frå desse tårene og går ut. Men det hjelp ikkje i det heile og til slutt trenger tårene seg på hos han. Han tilstår for mor. Og regnet over Bastian stoggar. Den gode kjensla kjem att og ferske boller og ei blid veslesyster gjer dagen riktig så god att!
Boka er skrive av Peter Gulli og illustratør er Ragnar Aalbu .Teksten er på bokmål.
Dette er ei lita biletbok for dei yngste om sinne, skuldkjensle , anger og den gode kjensla av å gjere ting rett att. Ein situasjon det er lett å kjenne seg att i for dei fleste.
Her er korte setningar og lite tekst på sidene . Illustrasjonane fyller heile arket og er enkle med få detaljar. Frå 2-3 år og oppover.

mandag 14. september 2009

Ved sjøen


Ved sjøen av Francoise Vibert-Guigue er ein del av serien ”mine små leksika”. Den fortel på ein enkel måte om livet i og ved sjøen. Bileta støttar teksten, ofte på ein humoristisk måte.

Ingrid har plaster.


Katerina Jonouch og Marvi Lindham har saman laga boka: Ingrid har plaster, dette er ei lita bok om kor mykje nytte og glede du kan ha av eit plaster eller sju! For kva treng du meir når verda kjennest litt vrang og det gjer vondt både her og der? Ingrid veit! Ho plastrar seg sjølv, dokka, bamsen og alle leikedyr ho kjem over. Det hjelp, alle vert friske, men det må så mykje plaster til at alle øskjer blir tomme. Då må Ingrid kjøpe meir plaster, men det er vel inga sak!
Boka passar for dei minste, men og for fireåringen for her er det mykje å kjenne seg att i.

fredag 31. juli 2009

Puttes eventyr i blåbærskogen av Elsa Beskow


Dette er ein klassikar som er kjempefin å lese etter ein blåbærtur. Men boka er også både fantasifull og spennande, og kan difor lesast heile året.. Boka handlar om Putte som vil plukke blåbær og tyttebær til mora som har bursdag, men han finn ingen bær. Då kjem blåbærfar og tek han med inn i sitt rike, der blåbærbuskene er store som trær og dei kan snakke med dyra. I blåbærfar sitt rike opplever Putte mykje spennande, og når han kjem tilbake til si eiga verd er kurvane hans fulle av bær.
Boka er skreve på rim, og er derfor lett å lese høgt og god å lytte til, og Elsa Beskow sine teikningar er gode å sjå på. Boka passar for førskulebarn frå 2-3 år og oppover.

mandag 22. juni 2009

Fagbok om lesing for barn


Les mer! - utvikling av lesekompetanse i barnehagen av Trine Solstad, Universitetsforlaget 2008.

Boka Les mer! handlar om høgtlesing i barnehagen, og gjev svar på dei oftast stilte spørsmåla: Kvifor skal me lese for barna? Kva skal me lese for barna? Og korleis kan me lese for barn i barnehagen?
Forfattaren knytter boka opp mot nyare forskning og rammeplanen for barnehagen, og ho forklarer grundig, men på ein lettfatteleg måte kva fordelar barn har av å bli lest for. Ho kjem og med gode råd i forbindelse med høgtlesning, både når det gjeld refleksjonar rundt bøkene saman med barna, arbeid med bøkene, kva bøker ein bør velje og kvifor, og kva kriterier som bør vere med i eit godt leserom. Forfattaren gjev og litt plass til korleis barnehagen kan stimulere foreldre til å lese for barna heime.

Boka er lett å lese og anbefales til alle som jobbar i barnehage. Den anbefales og til foreldre og andre som er interessert i å vite meir om barn og bøker.

onsdag 27. mai 2009

Barnehagebibliotek

Kva er eit barnehagebibliotek? I Meland kommune er det eit tilbod frå biblioteket til barn og foreldre i barnehagane om å låne bøker i barnehagen. Kvar barnehage har eit depot med bøker som skiftast ut med jamne mellomrom. Desse bøkene kan barna låne med seg heim eller dei kan lesast i barnehagen.
Kvifor opprettar vi barnehagebibliotek? Det er ikkje alltid like enkelt å hugse på når biblioteket er ope, det er heller ikkje så greitt å få tid til å gå på biblioteket, men det er kjempeviktig å lese for barnet ditt! Helst litt kvar dag...
Då kan det vere ei hjelp å få låne bøker i barnehagen! Bøker som barnet kanskje har plukka fram i løpet av dagen eller bøker de finn i lag.