mandag 22. juni 2009

Fagbok om lesing for barn


Les mer! - utvikling av lesekompetanse i barnehagen av Trine Solstad, Universitetsforlaget 2008.

Boka Les mer! handlar om høgtlesing i barnehagen, og gjev svar på dei oftast stilte spørsmåla: Kvifor skal me lese for barna? Kva skal me lese for barna? Og korleis kan me lese for barn i barnehagen?
Forfattaren knytter boka opp mot nyare forskning og rammeplanen for barnehagen, og ho forklarer grundig, men på ein lettfatteleg måte kva fordelar barn har av å bli lest for. Ho kjem og med gode råd i forbindelse med høgtlesning, både når det gjeld refleksjonar rundt bøkene saman med barna, arbeid med bøkene, kva bøker ein bør velje og kvifor, og kva kriterier som bør vere med i eit godt leserom. Forfattaren gjev og litt plass til korleis barnehagen kan stimulere foreldre til å lese for barna heime.

Boka er lett å lese og anbefales til alle som jobbar i barnehage. Den anbefales og til foreldre og andre som er interessert i å vite meir om barn og bøker.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar