onsdag 27. mai 2009

Barnehagebibliotek

Kva er eit barnehagebibliotek? I Meland kommune er det eit tilbod frå biblioteket til barn og foreldre i barnehagane om å låne bøker i barnehagen. Kvar barnehage har eit depot med bøker som skiftast ut med jamne mellomrom. Desse bøkene kan barna låne med seg heim eller dei kan lesast i barnehagen.
Kvifor opprettar vi barnehagebibliotek? Det er ikkje alltid like enkelt å hugse på når biblioteket er ope, det er heller ikkje så greitt å få tid til å gå på biblioteket, men det er kjempeviktig å lese for barnet ditt! Helst litt kvar dag...
Då kan det vere ei hjelp å få låne bøker i barnehagen! Bøker som barnet kanskje har plukka fram i løpet av dagen eller bøker de finn i lag.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar