torsdag 9. april 2015

Hvorfor er jeg her?

Dette er eit av dei store spørsmåla i livet og barn gjer og sine tankar om dette. Constance Ørbeck-Nilssen og Akin Duzakin har sett saman ord og illustrasjonar i ei vakker, lågmælt bok. Illustrasjonane fyller ut tankane i teksten. Dei er enkle, men og komplekse fordi dei snakkar til kjenslene våre.
Boka har fått denne omtalen på bokmesse i Bologna, Spania: "Special Mention of the Jury, Bologna Ragazzi Award, 2015. «At once traditional and fresh, this is a poetic tale of child imagining wide vistas far beyond her familiar world. The book’s landscape format features soft and dreamy full-page illustrations that quickly draw readers deep into the protagonist’s fantasy world.»" ( sjå Magikon forlag )

Når jeg blir storebror.

Å bli storebror er ei stor sak og gjev mykje å tenke på for ein liten pjokk. Ein kan sjå for seg kor sterk ein kan bli, kor fort ein kan springe, kor høgt ein kan hoppe og andre slike ting. Men ein kan og lure på om mamma og pappa fortsatt vil ha tid til viktige saker som å kitle ein på magen eller leike hest.
Elisabeth Moseng står bak både tekst og illustrasjonar i denne vesle biletboka. Illustrasjonane dekker alle sidene og understrekar tankane til guten. Dette er ei fin bok å lese når skal førebu seg på store endringer på heimebane.