torsdag 17. september 2009

Det regner bare på Bastian


Bastian er storebror og denne dagen vi møter han er han sint! Illsint! På veslesyster som har øydelagt legoflyet hans, og som hemn syt han for at veslesyster får kjeft av mor for noko ho ikkje har gjort! Veslesyster tek til tårene og Bastian kjenner at han må vekk frå desse tårene og går ut. Men det hjelp ikkje i det heile og til slutt trenger tårene seg på hos han. Han tilstår for mor. Og regnet over Bastian stoggar. Den gode kjensla kjem att og ferske boller og ei blid veslesyster gjer dagen riktig så god att!
Boka er skrive av Peter Gulli og illustratør er Ragnar Aalbu .Teksten er på bokmål.
Dette er ei lita biletbok for dei yngste om sinne, skuldkjensle , anger og den gode kjensla av å gjere ting rett att. Ein situasjon det er lett å kjenne seg att i for dei fleste.
Her er korte setningar og lite tekst på sidene . Illustrasjonane fyller heile arket og er enkle med få detaljar. Frå 2-3 år og oppover.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar