tirsdag 30. september 2014

Brune bjørn, brune bjørn, hva ser du på din vei?


Enkle spørsmål og klare svar er alltid kjekt for dei minste. Det same er rim og rytme.  I denne boka får vi begge dele. Vi møter først bjørnen og han svarer :" Jeg ser en rød fugl som kikker på meg". Når vi blar til neste side møter vi så den raude fuglen som får same spørsmål som bjørnen. Og slik fortsett det utover med eit nytt dyr eller figur kvar gong vi blar om.  Eric Carle sine store illustrasjonar viser tydelege fargar og figurar. Til slutt får vi ei oppsummering av alle vi har møtt gjennom boka. Teksten er på bokmål og skrive av Bill Martin Jr. og oversatt av Elisabeth Bjørnson.  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar