onsdag 27. juni 2012

Har du sett katten vår?

Har du katt? Viss du har det har du sikkert tenkt på at han kanskje kunne gå sin veg. - kanskje han og har gjort det? Gått sin veg og blitt borte og kanskje ikkje kome heim ein gong! Dette er ei bok om kattar som går sin veg av ulike grunnar. Nokon får betre mat hos naboen, nokre kattar blir forelska og nokre kattar vil gjerne køyre trikk. Nokre kattar kjem heim att etter ein dag eller to, medan andre ikkje kjem heim før etter fleire veker eller til og med månader og nokre kjem ikkje heim i det heile.
I denne boka kan du lese om mange ulike kattar og kva som gjer at dei ikkje er heime heile tida. Boka er på vers og det er både morosamt og litt sørgjeleg å lese denne.
Det er Åshild Skadberg som har skrive boka og Line Halsnes har teikna mange flotte kattebilete.
Boka passar for barn frå 3 år og oppover, har du katt må du berre lese denne.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar