tirsdag 19. oktober 2010

Stina Wirsen: Hvem....?

Stina Wirsen har skrive ein serie på 9 bøker som passar godt for dei minste. Bøkene handlar om ein liten bamse som kjem borti mange situasjonar som små (og litt større) barn lett kan kjenne seg att i. Bileta er gode å sjå på, og utrykksfulle. Borna ser lett kva for kjensler som rører seg i bamsen og dei andre skikkelsene som er med i bøkene. Desse bøkene er difor, i tillegg til å vere gode å lese, og gode å nytte til samtale med barna om ulike kjensler, venskap og andre tema.

Hvem er sint? handlar om bamse som bygger tårn. Ein gul katt kjem og vil vere med, men bamse vil leike aleine. Då vert katten lei seg og øydelegg for bamse. Begge vert sinte og byrjar å slåss, heilt til dei byrjar å grine. Tilslutt vert dei vener og byrjar å leike saman, og alt ender heldigvis godt.

Hvem bestemmer? Er det den store eller den lille bamsen som bestemmer? Den store bamsen meiner det er den, men den lille er ikkje heilt einig. Alle foreldre vil kjenne seg att i problematikken, og boka kan vere eit bidrag i samtalen om kvifor dei vaksne av og til må bestemme over borna.

Hvem er alene? Bamse er åleine, og vil gjerne leike med nokon. Men alle er så opptatt, ingen har tid til å leike med bamse. Då vert bamse lei seg, men finn på noko å gjere åleine. Etterkvart vert det så kjekt at ho gløymer at ho eigentlig ville leike med nokon. Ein kan vere åleine sjølv om ein ikkje vil det, men ein kan og vere åleine fordi ein vil det.
Andre bøker i denne serien:


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar