torsdag 10. juni 2010

Makwelane og krokodillen

Makwelane er ei sørafrikansk jente som er oppkalt etter eit musikkinstrument. Det mennesket ho elskar aller høgast er bestemor gogo. Men fordi ein må gå eit godt stykke langs elva der den utspekulerte krokodillen bur for å kome til bestemor gogo, får ikkje Makwelane lov til å gå dit aleine. Ein dag klarar ho endeleg å overtyde foreldra om at ho er stor nok til å klare det. I gleda over å få lov, overhøyrer ho alle advarslane om den utspekulerte krokodillen. På vegen møter Makwelane sjølvsagt den utspekulerte krokodillen, men ho trur berre at det er ein stor firfirsle. Derfor fortel ho krokodillen kor ho skal. Den utspekulerte krokodillen er verkeleg utspekulert, og skjønar at hvis han er rask og smart nok kan han ete både bestemor gogo og Makwelane til formiddagsmat. Han skundar seg difor avgarde til bestemor gogos hus, og er framme før Makwelane. Omsider, rett før ho er framme, skjønar Makwelane kven det er ho har snakka med. Ho tek til å springe og rope, og klarar å avlede krokodillen som nett då skal til å ete bestemor gogo. Det vert ein kamp mellom Makwelane og krokodillen, men tilslutt klarar Makwelane å stoppe krokodillen ved å dytte instrumentet sitt inn i krokodillens gap.
Historia om Makwelane og krokodillen er spennande og har i tillegg flotte illustrasjonar. Den har klare parallellar til eventyret om raudhette og ulven, og for barn som er glade i dette eventyret vert den kanskje endå meir spennande. Handlinga og illustrasjonane foregår i Afrika, i Zululand, og gjev eit godt bilete av korleis livet er der.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar