tirsdag 11. mai 2010

Farvel, herr Muffin

Alle skal vi dø ein gong og i denne boka er det herr Muffin, eit sju år gamalt marsvin, sin tur. Han tenkjer tilbake på livet sitt og alt han har opplevd. Han finn ut at han har hatt det veldig godt. Jenta som eig herr Muffin skriv vakre brev til han om døden og legg dei i postkassa hans. Der finn han dei og tygg dei i stykker. Ein dag klarar ikkje herr Muffin å tygge i stykker brevet han får, i staden legg han seg ned og døyr. Familien som eig han legg han i ei skoeske og lagar ei vedig gravferd med blokkfløytespel, salmesang og mange tårer. Etterpå konkluderer jenta i eit nytt brev til herr Muffin at no er det han som veit best kva som skjer etter at vi er død. Boka er skriven av Ulf Nilsson og nydeleg illustrert av Anna Clara Tidholm, og tar opp temaet død på ein varsam og fin måte. Den kan lesast for barna for å gjere dei kjende med eit vanskeleg tema og gjerne som eit utgangspunkt for ein samtale om døden. Den kan og vere fin i ein bearbeidings-prosess om ein har mista nokon ein var glad i, eller kjenner ein som skal døy. Ikkje minst er det og ei fin historie for alle som ønskjer det.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar